Η Δεξαμενή

«Το υδραγωγείο του Λεωνιδίου»

 

 

Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο …………………..