Φαρμακείο Κοντολέου

«Το πρώτο φαρμακείο της Αρκαδίας». Έτος ίδρυσης 1876

Το πρώτο φαρμακείο στην Αρκαδία ιδρύθηκε στο Λεωνίδιο τον Απρίλιο του 1876 από τον Νικόλαο Καραμάνο.

Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο της Ντίνας Βιτζηλαίου