Χαλλούμι

Το χαλλούμι (φρέσκο και ώριμο) είναι είδος τυριού το οποίο θεωρείται παραδοσιακό για την Κύπρο. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του Χαλλουμιού διαφαίνεται μέσα από τη σημαντική θέση που κατείχε το προϊόν αυτό στη ζωή των κατοίκων της Κύπρου από τα παλιά χρόνια, καθώς και από τη μεταφορά των γνώσεων των παραγωγών του από οικογένεια σε οικογένεια, από γενιά σε γενιά.
Το Χαλλούμι αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα αναπόσπαστο μέρος της διατροφής, τόσο των κατοίκων της Κύπρου, όσο και των Κύπριων μεταναστών που ζουν σε άλλες χώρες. Είναι ιδανικό για ψήσιμο.
[Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου, 2008]

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής.