Έκθεση αρχιτεκτονικής

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 19:30 – 23:00, όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, Πύργος Τσικαλιώτη

Ξεναγήσεις στην μόνιμη έκθεση αρχιτεκτονικής της Τσακωνιάς στον Πύργο Τσικαλιώτη.