Έκθεση τσακώνικης αρχιτεκτονικής

Όλες τις ημέρες του φεστιβάλ
Πύργος Τσικαλιώτη

Ώρες λειτουργίας: 19:30–23:00
Ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση αρχιτεκτονικής της Τσακωνιάς στον Πύργο Τσικαλιώτη.