Έκθεση για την χλωρίδα του Πάρνωνα

Όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, 19:30-22:30
Κέντρο πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα

Ξεναγήσεις στο «Κέντρο πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα», πρώην Δημοτικό σχολείο Βασκίνας.

Το Κέντρο αποτελεί έναν χώρο αναφοράς για την ανάδειξη και προβολή της χλωριδικής αξίας του Πάρνωνα. Αξία διαπιστωμένη, που τεκμηριώνεται από την παρουσία πολλών και σημαντικών ειδών χλωρίδας και που κατατάσσει τον Πάρνωνα ανάμεσα στις πλουσιότερες χλωριδικά περιοχές της Ευρώπης.

Έκθεση φωτογραφίας για τις νυχτερίδες
Έκθεση φωτογραφίας στην αυλή του Κέντρου Πληροφόρησης για τις νυχτερίδες του Πάρνωνα (εδώ καταγράφονται 22 είδη νυχτερίδων ή χειροπτέρων, χείρα = χέρι και πτερό), συμπεριλαμβανομένης και της χαράδρας του Δαφνώνα. Μέσα από το φωτογραφικό υλικό θα γνωρίσουμε τον ρινόλοφο, την τρανονυχτερίδα, τον νυχτοβάτη, τη μυωτίδα και τον μπαρμπαστέλλο.

Η χώρα μας είναι η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης σε είδη χειροπτέρων (36 είδη) αρκετά από τα οποία είναι σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνιση.

Διοργάνωση: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο «Κέντρο πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα», πρώην Δημοτικό σχολείο Βασκίνας.

Μόνιμη έκθεση ερμηνείας περιβάλλοντος

Η έκθεση ερμηνείας περιβάλλοντος έχει ως βασικό θέμα τη βασική γνωριμία των επισκεπτών με την προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού αλλά και την ανάδειξη του χλωριδικού πλούτου της. Στον χώρο πραγματοποιούνται επιπλέον παράλληλες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών για την εκπλήρωση της παιδαγωγικής αποστολής του Κέντρου σε ότι αφορά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Βασικοί θεματικοί άξονες στους οποίους βασίζεται η Έκθεση είναι:

  • Η βασική γνωριμία των επισκεπτών με την περιοχή.
  • Η στοχευμένη ερμηνεία στοιχείων από το φυσικό περιβάλλον.
  • Η εκπλήρωση της παιδαγωγικής αποστολής μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών του σε ό,τι αφορά στο φυσικό περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής.

Στους χώρους του Κέντρου λειτουργούν:

  • Αίθουσα Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος.
  • Χώρος παρουσιάσεων, προβολών, ομιλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Χώρος εργαστηρίου για προετοιμασία και επίδειξη χλωριδικού υλικού.
  • Γραφεία και βοηθητικοί χώροι.

Στο ισόγειο του κέντρου έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι χώροι υποδοχής επισκεπτών, γραφείων, καθιστικού και αποθήκης, ενώ στον όροφο φιλοξενείται η έκθεση ερμηνείας περιβάλλοντος, ο χώρος προβολής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ο χώρος εργαστηρίου όπου θα γίνεται η προετοιμασία και η επίδειξη του χλωριδικού υλικού του κέντρου. 

Στον περιβάλλοντα χώρο δημιουργήθηκαν ανεξάρτητες περιοχές φύτευσης δενδροκομικών, ανθοκομικών, καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών με αντίστοιχη σήμανση για τους επισκέπτες.

Η επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης μπορεί να συνδυαστεί με δραστηριότητες μελέτης και ψυχαγωγίας στον περιβάλλοντα χώρο του αλλά και με βόλτα στον παραδοσιακό οικισμό και στα αξιοθέατά του.

(Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας)