Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη χλωρίδα του Πάρνωνα

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου και ώρα 9 το Κέντρο Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα θα ανοίξει τις πόρτες του προβάλλοντας τρεις ταινίες-ντοκιμαντέρ στην προστατευόμενη περιοχή του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα,  οι οποίες  υλοποιήθηκαν από το Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.

Πληροφορίες για το «Κέντρο Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα»

Το κτήριο αυτό, που στο παρελθόν στεγάζονταν το παλιό Δημοτικό Σχολείο Βασκίνας Λεωνιδίου, σήμερα αποτελεί έναν χώρο αναφοράς για την ανάδειξη και προβολή της χλωριδικής αξίας του Πάρνωνα. Αξία διαπιστωμένη, που τεκμηριώνεται από την παρουσία πολλών και σημαντικών ειδών χλωρίδας και που κατατάσσει τον Πάρνωνα ανάμεσα στις πλουσιότερες χλωριδικά περιοχές της Ευρώπης.
Ως «Κέντρο Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα» πλέον, αποτελεί μία από τις τέσσερις υποδομές ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού. Η Έκθεση απευθύνεται σε κάθε είδους επισκέπτες: στους μεμονωμένους/απλούς τουρίστες περιηγητές στην ευρύτερη περιοχή, στους οικοτουρίστες, στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, στις οργανωμένες ομάδες επισκεπτών, στους τοπικούς φορείς, στον τοπικό πληθυσμό και στους επιχειρηματίες που ασχολούνται µε τον οικοτουρισµό στην περιοχή. Στο ισόγειο του Κέντρου υπάρχουν κατάλληλοι χώροι υποδοχής επισκεπτών, γραφείων, καθιστικού και αποθήκης, ενώ στον όροφο φιλοξενείται η Έκθεση Ερμηνείας Περιβάλλοντος, ο χώρος προβολής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ο χώρος εργαστηρίου όπου θα γίνεται η προετοιμασία και η επίδειξη του χλωριδικού υλικού του Κέντρου. Στον περιβάλλοντα χώρο δημιουργήθηκαν ανεξάρτητες περιοχές φύτευσης δενδροκομικών, ανθοκομικών, καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών με αντίστοιχη σήμανση για τους επισκέπτες.
Το διώροφο κτήριο είναι λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές, σχήματος «Γ», τυπικό παράδειγμα αστικής διώροφης κατοικίας της εμπορικής ακμής του τέλους του 19ου αιώνα που συναντάται στο Λεωνίδιο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ο τύπος αυτός της κατοικίας διατηρεί τη βασική εσωτερική οργάνωση των προηγούμενων «αγροτικών» προτύπων και ταυτόχρονα τον εμπλουτίζει με στοιχεία νέα, συνήθως φερμένα από το εξωτερικό, ανάμεικτα με κλασικιστικά στοιχεία. Το ταβάνι και η ζωφόρος της σάλας, τα οποία αποκαταστάθηκαν και συντηρήθηκαν, είναι χαρακτηριστικό δείγμα διακόσμησης των αστικών σπιτιών του Λεωνιδίου της εποχής, πιθανά εκτελεσμένο από καλλιτέχνη που έχει προσκληθεί από την Κωνσταντινούπολη.
Το παλιό Δημοτικό Σχολείο Βασκίνας στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του με τη σύγχρονη μορφή του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασής του. Οι επεμβάσεις που υλοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση, επισκευή και ανάδειξη των παραδοσιακών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου κτίσματος, αλλά και την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας, της ενεργειακής αναβάθμισης και της λειτουργικής ένταξης της νέας του χρήσης, ούτως ώστε το κτήριο και ο περιβάλλων χώρος να μετατραπεί σε έναν δυναμικό χώρο αναφοράς για την ανάδειξη του φυτικού πλούτου του Πάρνωνα.
Η αποκατάσταση του συνόλου του κτίσματος για τη μετατροπή του σε Κέντρο Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα και η εγκατάσταση της Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος σε αυτό, υλοποιήθηκαν σε δύο φάσεις στο πλαίσιο της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του ΕΣΠΑ. Ο Φορέας Διαχείρισης ως Κύριος του Έργου, σύνηψε Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου, η οποία επέβλεψε τη σχετική εργολαβία ως Φορέας Υλοποίησης.

 

Πληροφορίες για τις ταινίες – ντοκιμαντέρ του Φορέα Διαχείρισης

Οι ταινίες-ντοκιμαντέρ αναφέρονται στην προστατευόμενη περιοχή με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση των ομάδων επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής σε θέματα που αφορούν στην οικολογική και ιστορική-πολιτιστική αξία της περιοχής, αλλά και στη συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και των φυσικών και πολιτισμικών αξιών της. Προβάλουν τη σημασία που έχει η διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής για τον Άνθρωπο, αναδεικνύοντας τα οφέλη που προσφέρει στον τοπικό πληθυσμό και γενικότερα η ύπαρξή της και η διατήρησή της σε καλή οικολογική κατάσταση. Αναδεικνύεται το υψηλό δυναμικό του φυσιολατρικού, περιηγητικού, θρησκευτικού, κ.α. τουρισμού που διαθέτει η περιοχή λόγω των αξιόλογων φυσικών και πολιτισμικών γνωρισμάτων της.
Οι ταινίες-ντοκιμαντέρ υλοποιήθηκαν από τον Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού στο πλαίσιο τμήματος του Υποέργου 1 της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».
Λίγα λόγια για τις ταινίες-ντοκιμαντέρ
Α) Η 15λεπτη ταινία με τίτλο «Από την αυγή των ιστορικών χρόνων», αναφέρεται στα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, στη μυθολογία, στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μοναστήρια της περιοχής. Μέσω της ταινίας, γίνεται ορατή η συνύπαρξη μνημείων της ανθρώπινης δραστηριότητας και φυσικού περιβάλλοντος, η μακραίωνη πορεία της περιοχής από τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Μοναστήρια και εκκλησίες παρουσιάζονται μέσα από τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, κάτι που αναδεικνύει το αδιάπτωτο και συνεχές της λειτουργίας τους. Αναδεικνύεται η σημασία της περιοχής για τον φιλέρευνο περιηγητή, τον φιλόκαλλο ταξιδιώτη αλλά και τον τοπικό προσκυνητή.
Αναλυτικότερα:
Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες μυκηναϊκές οχυρώσεις, λείψανα τείχους σε αρκετές τοποθεσίες, μεμονωμένοι πύργοι αλλά και θολωτοί τάφοι. Οι Βρασιές στη σημερινή Πλάκα αλλά και η Ανθήνη στην παραλία Αγίου Ανδρέα, σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας και οι δύο. Η έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην αρχαία Εύα και το σημαντικό αρχαιολογικό μουσείο Άστρους, είναι μερικά από τα υψηλού ενδιαφέροντος μνημεία που έφερε η αρχαιολογική σκαπάνη στην επιφάνεια. Αλλά και στα Βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια έχει σημαίνουσα παρουσία ο τόπος. Ιδιαίτερα τα πολλά μοναστήρια της περιοχής της έδωσαν και το όνομα «Άγιον όρος της Νότιας Ελλάδας». Η Μονή Τιμίου Προδρόμου στο χωριό Περδικόβρυση, οι Μονές Λουκούς, Έλωνας, Μαλεβής, Παλαιοπαναγιάς, Αγίου Νικολάου Καρυάς, κ.α. Το κάστρο στο Γεράκι και οι εκκλησίες του. Οχυροί πύργοι από την περίοδο της Φραγκοκρατίας αλλά και της Τουρκοκρατίας, όπως, Πύργος Τρικαλίτη στον Άγιο Πέτρο, Πύργος Καψαμπέλη στην Καστάνιτσα, κ.α. Παραδοσιακοί οικισμοί μιας αυθεντικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, όπως, Καστάνιτσα, Λεωνίδιο, κ.α., Γεφύρια, μύλοι, αλώνια, μαρτυρούν την ισόρροπη ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος με δομικά υλικά που απλόχερα χάρισε η γύρω φύση.
Β) Η 15λεπτη ταινία με τίτλο «Από Άνοιξη Χειμώνα» αναφέρεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον οικοτουρισμό της περιοχής. Αντικείμενο της ταινίας είναι οι παραγωγικές δραστηριότητες, τα όποια παραδοσιακά επαγγέλματα σώζονται μέχρι σήμερα, γιορτές και πανηγύρια, καθώς και δράσεις που αφορούν στον οικοτουρισμό. Τα ποικίλα ενδιαφέροντα που προσφέρει ο τόπος είναι ιδανικά για την ανάπτυξη πολλών και ήπιων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων.
Αναλυτικότερα:
Σημαντικά τοπικά προϊόντα που αξίζουν να γίνουν γνωστά στο Πανελλήνιο, καταγράφονται μέσα στον κύκλο των εποχών αλλά και σε γιορτές αφιερωμένες σε αυτά (Γιορτή Μελιτζάνας στο Λεωνίδιο, Γιορτή Καστάνου στην Καστάνιτσα, Γιορτή Κερασιού στον Πλάτανο). Τοπικά μουσεία και λαογραφικές συλλογές αφθονούν στην περιοχή και παρέχουν σπουδαίες πληροφορίες για το παρελθόν. Ανάμεσα σε όλα και η ιδιαίτερη παράδοση και γλωσσολαλιά της Τσακωνιάς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε υποδομές, μια αξιόλογη ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Πάμπολλες οι ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή. Ορειβατικές και πεζοπορικές διαδρομές για κάθε αντοχή – την περιοχή διασχίζει και το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4. Διαδρομές για ποδήλατο βουνού, βόλτες με άλογα, διάσχιση φαραγγιών και αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές. Ιστορικά μονοπάτια, παρατήρηση πουλιών, θαλάσσια σπορ, αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί περίπατοι, γνωριμία με την τοπική κουζίνα.
Γ) Η 15λεπτη ταινία με τίτλο «Από αλάτι και χιόνι» αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, τη βιοποικιλότητα και το καθεστώς προστασίας. Παρέχονται πληροφορίες για το σύνολο της Προστατευόμενης Περιοχής, το επιστημονικό έργο και τις δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που γίνονται από τον Φορέα Διαχείρισης. Καταγράφεται η λειτουργία τριών Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και η συμβολή τους στην προσπάθεια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και του πολιτισμού.
Αναλυτικότερα:
Αναδεικνύονται οι δύο Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης. Ο υγρότοπος Μουστού, ένα σημαντικό οικοσύστημα για τη διαχείμαση και μετανάστευση σπάνιων και απειλούμενων παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών, και το Δάσος δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) της Μονής Μαλεβής μοναδικό στην Ευρώπη και κηρυγμένο «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης». Άλλες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο “Natura 2000” (Μονή Έλωνας και χαράδρα Λεωνιδίου, Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Κορακιά, κ.α.) και άλλες περιοχές σημαντικές για τη χλωρίδα και την πανίδα. Αναδεικνύονται οι φυσικές ομορφιές του τόπου στις διάφορες εποχές του χρόνου, φυσικές ομορφιές που μερικές φορές συνιστούν ένα αδιαίρετο «όλο» με το έργο των ανθρώπων (οικισμοί, γεφύρια, μοναστήρια) ή που έρχονται σε συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας (λιόδεντρα, οργωμένα ή και καρπισμένα χωράφια, μαντριά, κ.α).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενα-Σενάριο-Σκηνοθεσία: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος
Φωτογραφία: Δημήτρης Κορδελάς
Μοντάζ: Κωνσταντίνος Τσιχριτζής-Όλγα Κουρμούζη
Διεύθυνση Παραγωγής: Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος
Οργάνωση Παραγωγής: Γεράσιμος Βάκρος
Μουσική: Πλάτων Ανδριτσάκης
Αφήγηση: Μαριάνθη Σοντάκη-Μάκης Αρβανιτάκης-Τάσος Ράπτης
Εκτέλεση Παραγωγής: Περίπλους
Παραγωγή: Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

fd_parnona-moystoy

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Πληροφορίες:
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806
Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr