«Κοϊθινάτσι» – Εργαστήριο καλαθοπλεκτικής

Κοϊθινάτσι σημαίνει καλαθάκι στην τσακώνικη. Στο εργαστήριο πειραματιζόμαστε με την τεχνική της καλαθοπλεκτικής. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν το δικό τους αντικείμενο, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το λεξικό της τσακώνικης διαλέκτου.

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Βαρελά
Ώρες: 10.00 (έναρξη) έως 15:00. Ηλικίες: 15 ‐ 95 ετών.
Δήλωση συμμετοχής στο melitzazz.festival@gmail.com

Σάββατο 9 Ιουλίου, 10:00 στο Παλαιό Γυμνάσιο.