Μικρές μαλεβουζιές ‐ Γευστικές πολιτείες του Πάρνωνα

H chef Ελένη Αλιφέρη δημιουργεί γεύσεις με σύγχρονη ματιά, με βάση τα παραδοσιακά προϊόντα και την γαστρονομία του Πάρνωνα, ενώ ο Γιώργος Πίττας μιλά για τις γαστρονομικές κοινότητες, ο Δημήτρης Κουρέτας για την καινοτομία στην αγροδιατροφή και ο Σωτήρης Μπόλης για τις «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές».

H chef Ελένη Αλιφέρη δημιουργεί γεύσεις με σύγχρονη ματιά, με βάση τα παραδοσιακά προϊόντα και την γαστρονομία του Πάρνωνα, ενώ ο Γιώργος Πίττας (συγγραφέας, ερευνητής της ελληνικής γαστρονομίας) μιλά για τις γαστρονομικές κοινότητες, ο Δρ. Δημήτρης Κουρέτας (καθηγητής Παν. Θεσσαλίας) για την καινοτομία στην αγροδιατροφή και ο Σωτήρης Μπόλης (σύμβουλος αναπτυξιακών & πολιτιστικών δράσεων) για το σχέδιο «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ. Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός» του προγράμματος LEADER/CLLD, του ΠΑΑ 2014-2020, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΓΤΑΑ) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Παρασκευή 8 Ιουλίου, 20:30 στην Πλατεία Ουράνη.