Νίκος Χρόνης – Έκθεση κλειδιών και κλειδαριών

Ο Νίκος Χρόνης είναι ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης από το Λεωνίδιο, με εξαιρετικές δυνατότητες στην παραδοσιακή λαϊκή τέχνη. Ξύλο, σίδηρος, κλαδιά και άλλα αντικείμενα παίρνουν ζωή στα χέρια του και αποκτούν μορφή, συναίσθημα και λειτουργικότητα.

Ασχολείται με πάθος με τις παλιές κλειδαριές και τα κλειδιά των αρχοντικών του Λεωνιδίου. Αναζητά και συντηρεί τα παλιά αντικείμενα, κατασκευάζει καινούρια, εξερευνά τους παλιούς τρόπους κατασκευής και λειτουργίας και διατηρεί ζωντανή μια παράδοση με ατμόσφαιρα άλλης εποχής.

Έχει παράλληλα ασχοληθεί με τον κλάδο της ποιμενικής ξυλογλυπτικής (οι άλλοι κλάδοι είναι η αστική και η εκκλησιαστική ξυλογλυπτική)

“Αρχοντικά κλειδιά και κλειδαριές”

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Μελιτζάzz 2015, στον όροφο του Αρχοντικού Τσούχλου. Ο καλλιτέχνης θα είναι παρών, για να εξηγεί και να επιδεικνύει τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των έργων του.

Facebook: nikos.xronis