Η χλωρίδα του Πάρνωνα

Ξεναγήσεις στο «Κέντρο πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα», πρώην Δημοτικό σχολείο Βασκίνας.

Στο Κέντρο Πληροφόρησης