Σωτήρης Σοφιάς

Ο Σωτήρης Σοφιάς και η κομπανία του σε δρόμους έντεχνους, λαϊκούς και ρεμπέτικους.