Τσακώνικη υφαντική

Ώρες λειτουργίας: 19:30 – 23:00, όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, Αρχοντικό Τσούχλου

Έκθεση χαλιών τσακώνικης υφαντικής.
Επίδειξη δημιουργίας χαλιών από τοπικές υφάντρες.

Περισσότερα στοιχεία για την Τσακώνικη υφαντική στον ιστότοπο του Αρχείου Τσακωνιάς