Υλικό αδελφοποίησης

Έκθεση φωτογραφικού και αρχειακού υλικού από το 1990 και τις εκδηλώσεις αδελφοποίησης Λεωνιδίου και Μαρτάνο.

Στο Αρχοντικό Τσούχλου