Διάκριση EFFE 2024-2025 για το Φεστιβάλ Μελιτζάzz Λεωνιδίου

EFFE LABEL 2024-2025

Το EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, μια πρωτοβουλία του EFA – European Festivals Association, επέλεξε και ενέταξε για άλλη μια φορά το Μελιτζάzz στον κατάλογο των πιο εκλεκτών Ευρωπαϊκών φεστιβάλ και των πρεσβευτών του EFFE.

Δείτε εδώ τον κατάλογο με τα φεστιβάλ της Ευρώπης που έχουν λάβει αυτή τη διάκριση.

European Festivals Association
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe
Square Sainctelette 17 – 1000 Brussels – Belgium
T: +32 9 241 80 83
info@effe.eu | www.effe.eu | www.efa-aef.eu
www.facebook.com/effefestivals | https://twitter.com/effefestivals