Αγία Κυριακή

DSC_7920

Η σπουδαιότερη και παλαιότερη εκ των εκκλησιών είναι της Αγίας Κυριακής, κτίσμα των αρχών του 18ου αιώνα, με εικόνα του Τιμίου Προδρόμου στο τέμπλο, που ιστορήθηκε από τον Γεώργιο τον Κρήτα.