Χορηγικό Έντυπο 2013

sponsorship-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον χορηγικό φάκελο με την παρουσίαση και τον σχεδιασμό του φεστιβάλ μελιτζάzz 2013