Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς

Η μονή Καρυάς, μοναστηριακή καρδιά της επαρχίας Κυνουρίας, καθώς είναι κτισμένη στο κέντρο της περιοχής, αποκαλύπτεται στον επισκέπτη σαν μια απαραβίαστη μεταβυζαντινή μορφή μοναστηριού του Μοριά. Το μοναστήρι βρίσκεται 2-3 χιλιόμετρα μετά τη μονή Αρτοκωστά, στο δρόμο προς Πραστό. Έχει κτισθεί σε υψόμετρο 870μ. και βρίσκεται μεταξύ δύο υψωμάτων: του μεσαιωνικού κάστρου του Οριόντα και της Παλιόχωρας.

Οι ονομασίες Πρασιές, Βρασιές, Πράσιοι τόποι, Ορειοί, Τυρός, Τυρίτης Απόλλων, είτε ως απηχήσεις αρχαίων πολιτισμών, είτε ως τοπωνύμια συνδέσεως με την Βασκίνα και την Παλιόχωρα, προσφέρουν υλικό για αναζήτηση αρχαίων λακωνικών πόλεων, όσο και συσχετίσεων αυτών προς τα μεσαιωνικά δεδομένα. Ο αρχικός Τυρός, που σήμερα έχει μετακινηθεί στον παραλιακό Τυρό, αποτελούσε για τη μονή Καρυάς τον εγγύτερο ακμαίο οικισμό απέναντι από την Παλιόχωρα. Μεταξύ των παλιών ναών που έχουν διατηρηθεί στον παλαιό Τυρό είναι και το μετόχι της Καρυάς. Στη μονή, νεώτερος ναός του Αγίου Νικολάου έχει καταλάβει τη θέση του παλαιότερου, από τον οποίο έχουν διατηρηθεί κάποια τμήματα τοίχων με ίχνη τοιχογραφίας.

Λίγο χαμηλότερα από το Καρακοβούνι υπάρχει το νεκροταφείο της μονής και ο κοιμητηριακός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πιθανόν ανακαινισμένος, σήμερα ταυτίζεται με το καθολικό της παλαιάς μονής Καρακοβουνίου των μέσων περίπου του 18ου αιώνα. Πρόκειται για σχετικώς μεγάλων διαστάσεων ναό σε σχήμα εγγεγραμμένου σταυρού με οκτάπλευρο τρούλο, τρίπλευρη κόγχη και καμπαναριό. Η κάλυψη των στεγών είναι παλαιά με σχιστολιθικές πλάκες και εν μέρει με κεραμίδια. Οπωσδήποτε στον χώρο αυτό του ορεινού Καρακοβουνίου ένα άγνωστο μοναστήρι προστίθεται στην περιοχή της παραδοσιακής Τσακωνιάς.