Λαϊκός πολιτισμός και μετανεωτερικότητα: Η περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Μελιτζάzz

8thtsakonianconference_melitzazz

Εισηγητής: Μάργαρη Ν. Ζωή, Δρ. Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας – Εθνολόγος Ερευνήτρια – Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημία Αθηνών (έγινε από τον κ.Καμηλάκη Παναγιώτη, λόγω αδυναμίας της κας Μάργαρη να παρευρεθεί)

Το διεθνές φεστιβάλ Μελιτζάzz που λαμβάνει χώρα στο Λεωνίδιο αποτελεί μία από τις συνθετότερες μετανεωτερικές πολιτιστικές διοργανώσεις του ελλαδικού χώρου. Εκκινώντας από τις ζώσες παραδόσεις της Τσακωνιάς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ αποτυπώνεται ευρηματικά το σύγχρονο πολιτισμικό γίγνεσθαι των Τσακώνων που συγκεράζει ευρηματικά, υπό το πρίσμα της αλληλόδρασης και της αλληλοδιαπλοκής που αναπτύσσεται σε αυτό, φαινομενικά ετερόκλητες πολιτισμικές εκφάνσεις.

Έτσι, το Φεστιβάλ που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών ως πεδίο παρουσίασης ποικιλόμορφων σύγχρονων καλλιτεχνικών εκφράσεων που εκκινούν από τον λαϊκό πολιτισμό φαίνεται πως διαμορφώνει καινοφανείς συνθήκες για την ήπια αειφορική αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμικού αποθέματος θέτοντας παράλληλα τις απαραίτητες προδιαγραφές και την νεοφανή αλληλοδιαδραστική επαύξησή του. Εφορμώντας από την παραπάνω διαπίστωση η προτεινόμενη ανακοίνωση φιλοδοξεί μέσα από τη μελέτης της παραδειγματικής περίπτωσης του Μελιτζάzz να προσεγγίσει το ζήτημα των νεοφανών πρακτικών αξιοποίησης των πολλαπλών εκφάνσεων της τσακώνικης πολιτισμικής κληρονομιάς στο πλαίσιο του μετανεωτερικού κόσμου.

Πηγή: www.tsakonianarchives.gr