Πύργος Νούφρη

Αυστηρή και απέριττη κατασκευή του 18ου αιώνα, με αμυντικό χαρακτήρα αν κρίνουμε από τις πάμπολλες πολεμίστρες στις τοιχοποιίες του, αλλά και χώρος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του Ονούφριου Σκαρμπούνη, όπως μαρτυρούν τζάκια στα ψηλά σημεία του κτιρίου. Πυργόσπιτο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, βρίσκεται σήμερα ερειπωμένο στο ιστορικό κέντρο του Λεωνιδίου.